miércoles, 29 de octubre de 2014

Exportacións coma eixe do cambio económico

Benvid@s,

  Pensando en posibles saidas ou evolucións da economía galega cheguéi a conclusión que o futuro, neste mundo globalizado, pasa pola reindustralización en sectores de alto nivel tecnolóxico. O problema en Galicia é como facer ese salto, pasar dun texido inexistente a un texido elaborado e concentrado en sectores especializados.
  A aposta parece sinxela, políticas de incentivo a toda iniciativa privada que aposte por estes sectores e ademáis, desenvolso por parte do estado para crear centros de máximo nivel en I+D. Pero cando chegamos a estas 'sinxelas' solucións, sempre nos encontramos ca mesma dúbida: De onde obter o diñeiro necesario para afrontar estes cambios dunha economía sen industria e cunha agricultura minorista? Pois en eso consiste este post, nunha idea ou proposta para coas nosas ferramentas, xerar diñeiro suficiente para afrontar o cambio cara o futuro que necesita Galicia.

  Exportación, venta de producto local no extranxeiro, pero sexamos realistas, Galicia non se pode considerar capacitado para competir no mercado por volúmenes de producto, entón, cal é a saida? A calidade. Galicia tería que apostar por facer da marca "Galicia Calidade" un referente internacional e por tratar de levala a os mercados internacionáis de maior crecemento (EEUU, China, Xapón, países nórdicos, etc.) e facer isto sen complexos, competindo o máis alto nivel contra o resto, tanto en presencia nos sectores máis exclusivos coma en prezos.
  Semella sinxelo, pero todos sabemos que non o é. Hoxe en día, Galicia non conta con empresas axeitadas a esta labor, máis alá de Inditex, que obviaremos no análise, por ser a excepción a regla e tamén porque a sua forza productiva atópase noutras localizacións xeográficas. Polo tanto e a falta de empresas para esta tarefa, parece que o paso a dar é claro, crear empresas capacitadas para a exportación dos nosos productos nos mercados que desexamos alcanzar. Entón a nosa aposta inicial será as empresas de exportación que traballen cos productores locais e busquen ventas nos mercados clave.
  Cal é o traballo do goberno nunha actividade privada? Aquí chegamos o importante, o traballo do goberno debería centrarse en 3 eixes, o primero sería a incentivación para a creación de empresas de exportación, tanto con beneficios fiscais ou axudas, coma na formación, o ser este un sector que precisa de aptitudes especiais; o segundo sería a creación dun intermediario público para contactar productores coas empresas exportadoras, a razón para a existencia deste intermediario e tratar de evitar a competencia interna e facilitar a integración neste proceso dos minoristas; por último comezar a montar os centros de I+D, inicialmente centrados na mellora productiva e na conservación do producto, así coma na mellora da calidade, para a través do intermediario público facilitar a aplicación dos avances entre tódolos productores.
  Coma aclaración final, o intermediario público tamén serviría para fomentar e suxerir os productores cales son os mellores productos e cales teñen maior saida no mercado.
 
  Coma sempre digo, a idea queda lanzada, espero que interese e chegue a quen a poida levar a cabo, o proceso non é sinxelo, pero dende logo sentaría as bases productivas e económicas para poder apostar posteriormente por xerar un texido industrial que asegure o futuro da nosa terra, xa que cos frutos recollidos desta actividade, poderíamos financiar as políticas necesarias para ese cambio.

Bos días e boa sorte,

viernes, 10 de octubre de 2014

Galicia no século XIX no transporte

Benvid@s,

  Levo en Suiza 6 meses, dende que cheguei puiden ver lagos, montes e bosques por tódolos sitios, nada comparado co mar, pero tampouco quero facer unha entrada sobre a morriña, só quero expoñer que se trata dunha zona xeográfica con moitas dificultades e desniveis, con grandes diferencias térmicas como poden ser os -20° en inverno ata os 35° en verán, cunha agricultura digna de envexa, que explota e traballa cada palmo de terreno posible e que pese a todo, ten unha das redes de transportes máis eficientes e completas do mundo.

  As comparacións sempre son odiosas, pero eu sempre creo no mantra de que con motivo de mellorar, as comparacións sempre se teñen que facer con aqueles que consideramos mellores que nos. Cando eres deportista has de compararte co teu ídolo, o científico cun nobel, o filósofo con Aristóteles, o empresario con Slim ou Gates.. nos como nación, deberíamonos comparar cun dos pobos europeos máis evolucionados e a falta de visitar os paises nórdicos, ben vale unha Suiza que ademáis é un claro referente da emigración galega.

  A que refírome con rede de transporte? É sinxelo, refírome a que o 70% das localidades teñan acceso a un tren, tranvía cunha frecuencia de como moito 30 min. para ir a cidade máis cercana, refírome a unha rede de buses locales e interrexionales coa mesma frecuencia, refírome o úso dun billete único para toda a rede, que permiteme facer os transbordos que quera dentro do tempo pagado, permitindome chegar a case tódalas localidades nun tempo e cun gasto realmente baixo. Refírome a abonos e descontos para rapaces, parados, xubilados.. refírome a posibilidade de mercar unha "reducción de tarifa do 50%" para que a xente que o usa habitualmente non teña que deixar o salario. Refirome a conexións directas con tódolos aeroportos do país. E todo isto, sen necesidade de renunciar a unha rede de autopistas de peaxe único e por suposto a unha rede de carreteiras máis que suficiente.

  Está claro que Suiza non chegou a esto en dous días, e que un nivel de vida máis que alto, axuda a facer inversións para crear esta rede.. pero algún día, no século XIX Suiza foi como é Galicia agora, unha nación con moitas poboacións disperas e cun terreo con grandes dificultades xeográficas, e que foi a voluntade dos dirixentes e do seu pobo facer deste sitio algo mellor. A día de hoxe vivimos en séculos distintos, pero non se equivoquen, non é que alí teñan máis diñeiro, é que alí teñen máis conciencia do que é preciso e que teñen mellores dirixentes, pero non olviden, os dirixentes ainda que cada catro anos, votámolos nos e a conciencia e cousa de tomarse en serio o noso futuro.

  Dedicarse a embexa cando ves algo que queres ter e que non tes é un acto idiota, o sabio e preguntarlle a quen o ten, cómo fixo para telo e logo facer ti o mesmo.

Saudos e sorte,